Nieuwe release RT patchset

Ook al zijn forced threaded interrupt handlers inmiddels onderdeel van de mainline kernel (vanaf 2.6.39), neemt niet weg dat er nog het nodige verbeterd kan worden aan de real-time performance van recentere kernels. Thomas Gleixner en co. hebben de aankomende release van de 3.0 kernel aangegrepen om met een nieuwe release van hun real-time patchset te komen. 3.0-rc7-rt0 is inmiddels beschikbaar en de eerste reacties zijn postief.

Nieuwe release RT patchset

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *