LV2 gaining momentum

The number of new LV2 plugins being released is steadily growing. The last couple of months at least the following LV2 plugins have been released:

  • Bitrot (a set of LV2 and LADSPA plugins for glitch effects)
  • beatslash-lv2 (a set of plugins for live beat repeating and beat slicing)
  • deteriorate-lv2 (a set of plugins to deteriorate the sound quality of live inputs)
  • midimsg-lv2 (a set of plugins to transform midi output into usable values to control other plugins)
  • QmidiArp (LV2 plugins of the three QMidiArp modules)
  • x42-plugins (collection of LV2 plugins: tuner, oscillator, x-fader, audio-level meters, midi filters etc.)
  • BLOP-LV2 (port of the LADSPA BLOP plugins)

Haven’t tried them all of them yet but the ones I did try (the QmidiArp modules as plugins and some of the x42 plugins) proved to be very promising. Besides new plugins being released work continues on a great number of plugins, the LV2 framework itself and on tools facilitating in the creation or building of LV2 plugins. Especially falkTX is in the vanguard with his current work on getting his Carla plugin host to work as a LV2 plugin. This would open up a lot of possibilities like using it in hosts that don’t support all plugin frameworks (think Ardour and DSSI support). In the meanwhile the guitarix team continues to add great LV2 plugins to their ever growing collection and Dave Robillard, the main author of LV2, doesn’t sit still either with releasing updated versions of the building blocks that form the LV2 framework.

LV2 gaining momentum

Nog meer LV2!

Het Portal MOD project is bezig een aantal LADSPA plug-ins om te zetten naar LV2, waaronder CAPS, TAP, SooperLooper en guitarix. En voor zo ver ik begrepen heb werken ze ook aan een van rakarrack afgeleide LV2 plug-in.

CAPS is al omgezet naar LV2 en heb source pakket klaar om up te loaden naar de KXStudio-Team plugins repository. Maar wacht nog even de puntjes op de i af.

Ondertussen is een van de main devs van guitarix ook met LV2 aan het experimenteren.  Hij zit alleen nog te dubben of hij heel guitarix in één plug-in gaat stoppen of dat hij alle losse componenten van guitarix om gaat zetten naar LV2.


guitarix amp head als LV2 plug-in

Voeg daar nog aan toe dat degene achter LV2, David Robillard (aka drobilla), er aan zit te denken om een boek te schrijven over LV2 en je begrijpt wel dat LV2 op het moment best wel een hot item is. Gaat het ooit gebeuren dat er een open source, cross-platform plug-in framework VST naar de kroon gaat steken? De LAD community is er klaar voor, de wrapper tools staan in de steigers (DISTRHO) en met NASPRO is het al mogelijk om eigenlijk alles als LV2 te draaien.

Nog meer LV2!